Vitajte na www.maristav1.sk

Cenník

Cenník našich služieb

Prenájom kontajnerov

cena za prenájom na 3 dni

Tpy kontajnera Cena
5 m3 - čistý stavebný odpad (zemina, štrky, betón, tehla, sanita, obklad, dlažba) 180 € bez DPH
5 m3 - objemový odpad (drevo, plasty, papier, železo, odpad z vypratávania bytov, domov, pivníc, povál, kancelárii, garáží) 190 € bez DPH
5 m3 - objemový odpad + stavebný odpad (mix odpadov) dohodou
7 m3 - čistý stavebný odpad (tehla, škridla, sanita, obklad, dlažba, betón, pórobetón) 210 € bez DPH
7 m3 - objemový odpad (zatepľovacie materiály, drevo, plasty, papier, železo, odpad z vypratávania bytov, domov, pivníc, kancelári) 220 € bez DPH
7 m3 - objemový odpad + stavebný odpad (mix odpadov) dohodou
7 m3 - ľahký objemový odpad (papier, plasty, polystyrén, nesmie obsahovať stavebný odpad) dohodou
5 m3 - čistý BIO odpad (tráva, lístie) 120 € bez DPH
5 m3 - čistý BIO odpad (konáre) 120 € bez DPH
7 m3 - čistý BIO odpad (tráva, lístie) 140 € bez DPH
7 m3 - čistý BIO odpad (konáre) 140 € bez DPH
5 m3 - výkopová zemina 120 € bez DPH
7 m3 - výkopová zemina 150 € bez DPH
čisté drevo (nábytok, stavebné drevo, drevo nesmie obsahovať klince, plasty a pod.) 85 € bez DPH
elektroodpad + železný odpad dohodou

V cene je zahrnuté:

  • pristavenie kontajnera na vami určenú adresu, od Jelky do 15 km v cene
  • prenájom kontajnera na 3 dni (+ 5 € za každý ďalší deň)
  • odvoz odpadu na skládku odpadov a platba za uloženie odpadu na skládke odpadu

INFORMUJTE SA NA MOŽNÉ ZĽAVY
* všetky ceny sú uvedené bez DPH
* všetky ceny majú informatívny charakter

Prenájom malého nakladača UNC a traktorbágra CASE 580

prenájom na terénne úpravy a zemné práce resp. pre nakladanie stavebného odpadu do kontajnera

Služba Cena
práca stroja CASE 580, JCB CX3 do 2 hod. 45 € / hod.
práca stroja CASE 580, JCB CX3 nad 2 hod. 30 € / hod.
práca stroja CASE 580 s hydraulickým kladivom 38 € / hod.
práca stroja UNC 060 do 2 hod. 40 € / hod.
práca stroja UNC 060 nad 2 hod. 25 € / hod.
dovoz a odvoz stroja 1,40 € / km